For arbeidstakere

Informasjon om økonomisk støtte til medlemmer som vil gå på kurs.

Denne ordningen gjelder for medlemmer med ”Landsoverenskomsten for elektrofagene” som tariffavtale.

Det gis støtte til inntil 10 kursdager per kalenderår.

Stønadssummen per dag er 2 235 kroner. Det gis støtte for inntil ti arbeidsdager per kalenderår, totalt 22 350 kroner.

Stipendet utbetales som lønn og det blir derfor trukket skatt. Feriepenger kommer i tillegg og utbetales året etter at stipendet er utbetalt.

 

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.