Start her

ELBUS-ordningen

ELBUS-ordningen har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos bransjens fagarbeidere og øvrige ansatte og spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene.

ELBUS er en ordning for medlemsbedrifter og ansatte hvor tariffavtalen Landsoverenskomsten for Elektrofagene (LOK) er gjort gjeldende.

NELFO og EL og IT Forbundet utgjør ordningens styre. Styret vurderer og følger opp utvikling i bransjen, og ELBUS sin rolle.

Kom i gang

Jeg ønsker å lese mer om ELBUS
Jeg er arbeidstaker
Jeg representerer en bedrift
show_repport_2.jpg
Rapportering

Du kan rapportere beregningsgrunnlaget til ELBUS digitalt. Start rapporteringen din her.

Start rapportering